Thursday, February 18, 2016

Blog Informasi Terkini

Maklumat adalah satu set data / fakta dalam organisasi atau diproses dengan cara yang mempunyai makna untuk penerim. Data yang telah diproses menjadi sesuatu yang berguna untuk penerima bermakna yang boleh memberikan maklumat atau pengetahuan. Oleh itu sumber maklumat data. Maklumat juga boleh memberitahu pengetahuan yang diperoleh daripada pembelajaran, pengalaman, atau arahan.

Contoh maklumat: dokumen dalam Microsoft Excel, bentuk spreadsheet sering digunakan untuk membuat kemas kini data yang terkandung di dalamnya, seperti keuntungan laporan, rugi dan kunci kira-kira adalah bentuk maklumat dan angka yang terkandung di dalamnya data.
Itulah gambaran sedikit kepada definisi maklumat yang mungkin berguna.

Sumber : http://ruangragam.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment